Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk pusty
Strona główna » Polityka prywatności- RODO

Polityka prywatności- RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności
Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie
której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej
danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy
zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
Z uwagi na powyższe portal TELEPIECZATKA.pl informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: ANDRZEJ ZAPAŁA, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA POLIGRAFICZNA andy
z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 30, NIP 6111089035, Regon 230308808.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod
powyższym adresem, lub drogą elektroniczną e-mail: info@telepieczatka.pl
3. Inspektor ochrony danych w Firmie Poligraficznej andy nie został wyznaczony;
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora;
5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na:
- przetwarzaniu powierzonych danych w celu wykonania zleconej usługi
- podatkowym ewidencjonowaniu sprzedaży celem wystawiania dokumentu zakupu
- przechowywania danych celem ułatwienia dostępu do wykonanych wzorów
w przypadku ponownego ich zamawiania
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie i nie będą profilowane;
7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane
przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały
zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biuro rachunkowe, firma kurierska,
Poczta Polska), jak również osobom i podmiotom ustawowym, na ich prawnie uzasadnione żądanie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;
Nasza firma nie wykorzystuje pozyskanych od Państwa danych osobowych, do wysyłania
newsletterów lub jakichkolwiek informacji handlowych, poza tymi które
niezbędne są do obsłużenia jednorazowo zlecongo nam przez Państwa  zamówienia.
9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy pod adresem
info@telepieczatka.pl

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu